Про нас

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є офіційним провайдером СІМА в Україні  

http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/Exemptions/Exemption-search/Kyiv-National-Economics-University-named-after-Vadym-Hetman/

Програма CIMA може бути пройдена студентами фінансово-економічного, обліково-економічного та факультету міжнародної економіки КНЕУ паралельно зі стандартною  програмою бакалавра або магістра.

Керівник програми: д.е.н., проф. Антонюк Лариса Леонтіївна, проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Координатор програми: ст. викл., Ліщинська Вікторія Валеріївна.