Про нас

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є офіційним провайдером СІМА в Україні  

http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/Exemptions/Exemption-search/Kyiv-National-Economics-University-named-after-Vadym-Hetman/

Програма CIMA може бути пройдена студентами фінансово-економічного, обліково-економічного та факультету міжнародної економіки КНЕУ паралельно зі стандартною  програмою бакалавра (магістра).

Керівник програми: д.е.н., проф. Антонюк Лариса Леонтіївна, директор Інституту вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тел.: (044) 456 63 58, e-mail: le.anton@mail.ru

Координатор:

Вікторія Ліщинська, тел.: 063 334 20 01, 067 234 46 38

Електронна пошта cima@kneu.edu.ua