Операційного рівня

Diploma in Management Accounting (Диплом з управлінського обліку)

Enterprise Operations (Діяльність підприємства)
A. The Global Business Environment (Глобальне бізнес-середовище) 20%
B. Information Systems (Інформаційні системи) 20%
C. Operations Management (Операційний менеджмент) 20%
D. Marketing (Маркетинг) 20%
E. Managing Human Capital (Управління людським капіталом) 20%

Performance Operations (Операції з контролю ефективності)
A. Costing Accounting Systems (Системи обрахунку витрат) 30%
B. Forecasting and Budgeting Techniques (Технології фінансового прогнозування і планування) 10%
C. Project Appraisal (Проектна експертиза) 25%
D. Dealing with Uncertainty in Analysis (Робота з невизначеністю в аналізі) 15%
E. Managing Short Term Finance (Управління короткостроковими фінансовими засобами) 20%

Financial Operations (Фінансові операції)
A. Principles of Business Taxation (Основи бізнес-оподаткування) 25%
B. Regulation and Ethics of Financial Reporting (Регулювання і етика фінансової звітності) 15%
C. Financial Accounting and Reporting (Фінансовий облік і звітність) 60%