Сертифікаційного рівня – Certificate in Business Accounting

Програма Certificate in Business Accounting надає можливість отримати чітку і зрозумілу картину основних аспектів бізнесу, які впливають на роботу фахівця, що виконує фінансові функції в компанії на операційному рівні. Після закінчення програми студенти отримують міжнародний сертифікат, який служить підтвердженням високої якості отриманих знань. Даний рівень ще не є професійною кваліфікацією СІМА, він створений для того, щоб претенденти на кваліфікацію могли отримати необхідні знання для вступу на управлінський рівень.

Рівень Certificate in Business Accounting складається з п’яти дисциплін. Нижче вказано перелік дисциплін та тем, які розглядатимуться на заняттях, а також яка частина курсу (у відсотках) припадає на розгляд кожної з тем.

C01 Fundamentals of Management Accounting (Основи управлінського обліку)
A The context of management accounting (Зміст управлінського обліку) 10%
B Cost identification and behaviour (Визначення і закономірності витрат) 25%
C Planning within organisations (Планування всередині організації) 30%
D Accounting control systems (Системи контролю звітності) 20%
E Decision making (Прийняття рішень) 15%

C02 Fundamentals of Financial Accounting (Основи фінансового обліку)
A Conceptual and regulatory framework (Понятійна і нормативна база) 20%
B Accounting systems (Системи обліку) 20%
C Preparation of accounts for single entities (Підготовка фінансової документації економічних одиниць) 45%
D Control of accounting systems (Контроль систем обліку) 15%

C03 Fundamentals of Business Mathematics (Основи бізнес-математики)
A Basic mathematics (Основи математики) 15%
B Probability (Вірогідність) 15%
C Summarising and analysing data (Підсумовування та аналіз даних) 15%
D Relationships between variables (Взаємозв’язки між змінними) 15%
E Forecasting (Прогнозування) 15%
F Financial mathematics (Фінансова математика) 15%
G Spreadsheets (Складання та заповнення таблиць звітності) 10%

C04 Fundamentals of Business Economics (Основи бізнес-економіки)
A The macroeconomic context of organisations (Макроекономічний контест організацій) 25%
B The goals and decisions of organisations (Цілі та рішення в організаціях) 25%
C The market system and the competitive process (Ринок і конкуренція) 25%
D The financial system (Фінансова система) 25%

C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law (Основи етики, корпоративного управління і бізнес-права)
A Ethics and business (Етика і бізнес) 15%
B Ethical conflict (Етичні конфлікти) 10%
C Corporate governance (Корпоративне управління) 10%
D Comparison of English law with alternative legal systems (Порівняння британського права з альтернативними правовими системами) 10%
E The law of contract (Законодавство щодо укладання договорів) 20%
F The law of employment (Трудове право) 10%
G Company administration and finance (Адміністрування і фінанси в компанії) 25%

Ми рекомендуємо проходити навчання з предметів С1 та С2 навіть у випадках, коли студенту надано зарахування з цих дисциплін. Вони слугують основою для предметів наступних рівнів, тому зміст цих дисциплін тестується на іспитах наступних рівнів, і їх вивчення зберігає час та зусилля під час вивчення предметів професійного рівня.

Викладання проводиться англійською мовою.