Управлінського рівня

Advanced Diploma in Management Accounting (Диплом поглибленого рівня з управлінського обліку)

Enterprise Management (Управління підприємством)
A. Strategic Management and Assessing the Competitive Environment (Стратегічний менеджмент і оцінка конкурентного середовища) 30%
B. Project Management (Проектний менеджмент) 40%
C. Management of Relationships (Управління взаємозв’язками) 30%

Performance Management (Управління продуктивністю)
A. Pricing and Product Decisions (Ціноутворення і прийняття рішень у виробництві) 30%
B. Cost Planning and Analysis for Competitive Advantage (Планування витрат і аналіз конкурентних переваг) 30%
C. Budgeting and Management Control (Фінансове планування та адміністративне управління) 20%
D. Control and Performance Measurement of Responsibility Centres (Регулювання і оцінка результативності центрів відповідальності) 20%

Finance Management (Фінансовий менеджмент)
A. Group Financial Statements (Фінансова звітність групи компаній) 35%
B. Issues in Recognition and Measurement (Питання відображення і оцінки) 20%
C. Analysis and Interpretation of Financial Accounts (Аналіз і пояснення фінансової звітності) 35%
D. Developments in External Reporting (Зміни у зовнішній звітності) 10%